Hoe zien de plannen voor het KRO-eiland eruit?

In de afgelopen jaren zijn er door verschillende architecten al verschillende plannen ontwikkeld voor het KRO-terrein.

In juli 2005 is een bouwplan bij de gemeente ingediend door de projectontwikkelaar, waarbij weliswaar het entreegebouw van de KRO en de studioruimte behouden blijven, maar alle overige gebouwen worden gesloopt. De studio wordt overigens gesloopt en weer herbouwd nadat er een parkeergarage onder is aangelegd. Alle overige panden aan de Julianalaan en op de hoek van de Emmastraat worden in dit plan gesloopt om plaats te maken voor een viertal appartementengebouwen. Inmiddels is de eigenaar failliet gegaan en biedt de ABN/AMRO het pand te koop aan.

Vier appartementengebouwen
Op de hoek van de Koningsstraat en de Emmastraat is een massaal flatgebouw gepland van vijf bouwlagen dat doorloopt tot de trottoirrand van de Koningsstraat.

De KRO-vleugel, hoek Julianalaan wordt in dit plan gesloopt en vervangen door een appartementengebouw dat in het geheel niet aansluit bij het villakarakter en de aard van de bebouwing van de Julianalaan, zoals aangegeven in de Welstandsnota. Bovendien overschrijdt het gebouw de rooilijn door de ver uithangende kamers en balkons.

In de Julianalaan is het de bedoeling dat de bestaande villa's worden gesloopt. De twee geplande vervangende nieuwbouwpanden zouden moeten dan plaats bieden aan elk vijf appartementen. Een van deze gebouwen steekt ver voor de rooilijn uit zoals die in het bestemmingsplan is aangegeven en tast daarmee het open karakter van de Julianalaan aan. De daarvoor geplande serre komt bijna tot aan het trottoir.
Een van de gebouwen krijgt een diepte van 31 meter, waardoor de privacy van de naastgelegen woningen ernstig wordt aangetast. Deze bebouwingsdiepte is overigens in strijd met het bestemmingsplan.
De bouwplannen bedreigen eveneens de grote bomen in de laan en op het binnenterrein.

Sloop monumentale villa
De bewoners van de Julianalaan volgen de plannen kritisch omdat zij het monumentale karakter van dit gebied aan de rand van het centrum van Hilversum een warm hart toedragen. De villa Julianalaan 6-8 zou in deze plannen moeten worden gesloopt, terwijl het pand in prima staat is en mede beeldbepalend voor deze laan. Bovendien is het een monumentaal pand dat, net als een aantal andere panden in de Julianalaan, ontworpen is door de bekende Hilversumse architect J.H. Slot. Het vormt een ensemble met de overige panden in de laan.

Terug naar boven