Bestemmingsplan Utrechtseweg stelt eisen aan nieuwbouw

In het bestemmingsplan Utrechtseweg is aangegeven dat de bebouwing van het KRO-terrein aan de Julianalaan niet hoger mag zijn dan 9 meter en de huidige rooilijn moet worden aangehouden.

De bebouwing moet bijdragen aan een versterking van het monumentale karakter van de laan. Twee lagen en een schuine kap zijn volgens de gemeentelijke Welstandsnota daarbij de norm.
Bovendien moet het entreegebouw van de KRO aan de Emmastraat als rijksmonument worden behouden, evenals het erachter liggende studiogebouw.

Voorwaarden uit het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan Utrechtseweg is aangegeven dat de huidige kantoorbestemming op het KRO-eiland mag worden gewijzigd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • het beleid is erop gericht ter plaatse de bestaande monumentale bebouwing te handhaven en het karakter van het villagebied te herstellen, met name in de Julianalaan en Wernerlaan. Het binnenterrein dient een groen karakter te hebben.
  • Langs de Julianalaan, Wernerlaan en Koningsstraat wordt een woonfunctie nagestreefd.
  • Aan de Julianalaan en de Wernerlaan ter plaatse van de bestaande kantoorvilla’s dient de bouwregeling na wijziging van de bestemming als bedoeld in Woondoeleinden 3 te worden aangehouden.
  • De bouwhoogte mag maximaal 9 meter bedragen, behalve op de hoeken van de Emmastraat met de Julianalaan en de Koningsstraat mag deze maximaal 13 meter bedragen.
  • Een toename van de parkeerbelasting op het omliggend gebied dient te worden voorkomen. Daartoe dient zoveel mogelijk op eigen terrein te worden geparkeerd.
  • Het bebouwingspercentage van het gebied is maximaal 50%.

Terug naar boven